23 lis 2011


Henryk, człowiek który czyta

więcej o Henryku




22 lis 2011



20 lis 2011


Bracia Rico trzęsą miastem



Sen nocy listopadowej



17 lis 2011



15 lis 2011


Pan Edward słusznie zauważył, że Pentax to marka z tradycjami. Rozmawialiśmy krótko, gdyż nadjechał autobus pana Edwarda.



14 lis 2011


Marian - fajter z Wilczej. Podobno wie, gdzie znajduje się gwóźdź wyznaczający centrum Wszechświata (coś mi podpowiada, że na Wilczej właśnie).



13 lis 2011


Pan Marek - człowiek o gołębim sercu



7 lis 2011